POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. M2A Sp. z o.o. (dalej „Kolporter”), operator serwisu Kiosk Cumulus (dalej "Serwis"), przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  2. Dane osobowe użytkowników Serwisu (dalej "Użytkownik") zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie, są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz usuwania.
  3. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Kolportera wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu w prawnie usprawiedliwionych celach Kolportera, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Kolporter.
  4. Informacje marketingowe od Kolportera dotyczące własnych produktów i usług oraz firm z nim współpracujących w formie elektronicznej będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
  5. Kolporter przewiduje możliwość powierzenia danych osobowych użytkowników Serwisu innym podmiotom, w tym parterom i kontrahentom spółki, w celach marketingowych i reklamowych produktów i usług kontrahentów i partnerów spółki. Przetwarzane przez Kolportera dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  6. Kolporter gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  7. Kolporter stosuje niekiedy mechanizm plików przechowywanych na dysku komputera Użytkownika (tzw. „cookies”) służących, zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
  8. Kolporter nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach zewnętrznych, do których odnośniki zawarte są w Serwisie.
  9. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@m2a.pl
  10. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.